Bygga Muskler Gå ner i vikt Gå upp i vikt

Neandertalarna är våra förfäder

maj 18, 2010

En studie publicerad den 7:e maj i tidsskriften Science visar att majoriteten av moderna människor utanför Afrika delar ett minimum av 1-4% av sina gener med neandertalarna. Liknande resultat har ej kunnat demonstreras i tidigare studier då de inte baserats på kompletta genetiska data. Detta är i sanning en revolutionerande upptäckt som totalt förändrar bilden av människans utveckling. Antagligen skedde den primära sammanblandningen av genmaterial i mellanöstern för cirka 80,000-50,000 år sedan då den första gruppen av anatomiskt moderna människor lämnade Afrika. Arkeologiska fynd indikerar att neandertalarna själva existerade i mellanöstern fram till för 50,000 år sedan och möjligen så långt tillbaka i tiden som för 300,000 år sedan. Förvisso uppstod fullt utvecklad neandertalanatomi först för ca 130,000 år sedan men genetiska studier tyder på att deras snarlika förfäder skiljdes åt från den moderna människans förfäder för 400,000 år sedan medan den anatomiskt moderna människan dök upp i Afrika först för ca 100,000 år sedan.

Från mellanöstern spred sig de moderna människorna med sitt nyvunna neandertalsarv till Europa, Asien och Amerika. Det är dock inte fastställt huruvida den mänskliga migrationsgrupp som kom att befolka Australien hann med att beblanda sig med neandertalarna eller ej. Ej heller är det känt om ytterligare uppblandning mellan moderna människor och neandertalare skedde i Europa. I Gibraltar och Iberia (spanska halvön) har man funnit de mest sentida lämningarna efter neandertalare och dessa lämningar är daterade till någonstans mellan 20,000 och 30,000 år sedan. Antagligen tunnades neandertalarnas genmaterial ut genom sammanblandning med de moderna människorna som utan tvivel var mer talrika men detta utesluter inte att konflikter, krig och etnisk rensning bidrog till försvinnandet.

Jag har själv alltid haft en svaghet för den nu bekräftade hypotesen att neandertalare och moderna människor blandades samman. Om inte annat så skulle det kunna förklara de låga nivåer av pigment (rödaktigt hår, ljus hy) som många människor utanför Afrika uppvisar. En tydlig anpassning till ett väldigt solsnålt klimat. En anpassning som neandertalarna i Europa bevisligen redan hade genomgått när de moderna människorna började strömma till. Förvisso finns det studier som tyder på att neandertalarna hade en annorlunda mutation i genen som styr pigmenten – MC1R – än vad moderna människor med rött hår och vit hy har. Det är även viktigt att poängtera att mutationen, där den förekom, antagligen gav utrymme för variation och att neandertalarna hade allt från svart till rött hår.

Nu är ju frågan bara hur det gick till. Tände de kvinnliga neandertalarna på de spensligare moderna männen eller tände de moderna kvinnorna på de mer robusta neandertalmännen? Eller var det bara männen som tog vad de vill ha? Det ena utesluter väl inte nödvändigtvis det andra men ett är dock säkert: jag föredrar robusta kvinnor med väldigt ljus hy, starka ben och stark rygg samt rejält stor röv. Kanske är det neandertalaren i mig som talar.

Det kan också vara intressant att notera att ljushyllthet alltid ansetts som vackert i Europa – och som jag förstått det även stora delar av övriga världen – sedan urminnes tider och att ordet fager i sitt ursprung var synonymt med just detta. Kanske har denna sexuella preferens sitt ursprung i neandertalsarvet. Eller så har den uppstått på egen hand.

En annan sak att beakta är möjligheten att neandertalarna själva i sin migration ut från Afrika beblandade sig med ännu äldre utvandringsgrupper av släktet Homo Erectus. Något som ytterligare skulle revidera bilden av människans utveckling och arv. Även detta kanske skulle gå att demonstrera i studier av tillräckligt välbevarat genmaterial. Det är också möjligt att det skett korsavel mellan anatomiskt moderna människor och ännu äldre arkaiska hominider än neandertalare både inom och utanför Afrika. Faktum är att det finns uppskattningar på uppemot 14% arkaisk geninblandning i europeer vilket är en hel magnitud högre än det uppskattade neandertalsarvet.