Bygga Muskler Gå ner i vikt Gå upp i vikt

Koppling mellan boskap och reslighet

april 16, 2010

En studie av kvarlevorna från ca 10,000 människor och otaliga boskapsben härrörande från 415 europeiska utgrävningsplatser daterade till mellan 800 f.K och slutet på 1700-talet visar på ett positivt samband mellan landtillgång, boskapstillgång och kroppslängd. Genomsnittslig benlängd samvarierar med tillgången på boskap. Personen bakom studien är Nikola Koepke vid Oxfords universitet och hon pekar ut mjölkdrickandet – indikerat av boskapstillgången – som den primära tillväxtfaktorn.

Genomsnittslig kroppslängd har gått upp och ner regionalt och historiskt och är att betrakta som ett tillförlitligt mått på näringstatus så länge inte densitet och grovlek är kompromissade. Det romerska imperiet förde med sig försämrad näringstatus som sedan förbättrades under de så kallade ”mörka århundradena”. Industrialisering med associerad urbanisering förde inte heller med sig någon förbättring i näringstatus utan det är genom historien helt och hållet kopplat till tillgången på boskap: alltså kött och mjölk. Detta förklarar även de stora regionala skillnader i kroppslängd som finns inom Europa. Mjölkdrickarna (svenskar tex) är utan tvivel längst.

De människor och samhällen som studerades sysslade dock inte med pastörisering utan de drack sin mjölk rå. Det gjorde för övrigt de allra flesta svenskar ända fram till 1970-talet.

Läs hela studien här. En relaterad studie med något bredare fokus av samma författare hittar du här.